Małopolska Droga Św. Jakuba

Miesiąc sierpień dołożył do otaczającego nas krajobrazu jeszcze jeden, jakże piękny i charakterystyczny dla polskiej rzeczywistości widok – widok strudzonego pielgrzyma, zmierzającego do Matki, by prosić ją o wstawiennictwo u Pana. Czas wakacji to czas, który pozwala wielu na chwilę odpoczynku, na odkrywanie na nowo Stwórcy, na odnawianie relacji z Bogiem. Pielgrzymowanie to jeden ze sposobów odkrywania Boga w naszym życiu. Jedną z propozycji odkrywania Boga w drodze jest Małopolska Droga Św. Jakuba. Trasa Małopolskiej Drogi Św. Jakuba nawiązuje do średniowiecznego traktu handlowego, prowadzącego z kraju doliny Wisły – od Sandomierza do Krakowa, a jej długość wynosi206 km. Droga Św. Jakuba to jeden z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych. Istniejący od ponad tysiąca lat szlak, na którym – jak pisał Goethe rodziła się świadomość europejska. Przebiega przez niemal całą Europę, kończąc się w katedrze w Santiago de Compostela przy grobie św. Jakuba Starszego Apostoła. Małopolska Droga św. Jakuba jest jednym z 18 odcinków, której długość w Polsce wynosi już 3,5 tys. km. Odcinek Małopolskiej Drogi został wyznaczony w latach 2008-2009. W ubiegłym roku szlakiem pielgrzymowało ponad 300 osób z różnych regionów Polski, w tym również młodzież, przygotowująca się do wyjazdu na XXVIII Światowe Dni Młodzieży do Rio de Janeiro.  Pielgrzymowanie szlakami św. Jakuba wpisuje się w wezwanie papieża Franciszka, które skierował do całego świata w pierwszym publicznym przemówieniu zaraz po zakończeniu konklawe: „A teraz zacznijmy ten wspólny szlak biskupa i ludu, ten szlak Kościoła Rzymu, pierwszego w miłości wśród wszystkich kościołów. Szlak braterstwa, miłości i wzajemnego zaufania”.  Zachęcam wszystkich do skorzystania z propozycji pielgrzymowania szlakiem Małopolskiej Drogi Św. Jakuba, który rozpoczyna się w Sandomierzu i dalej przez całą Europę prowadzi do Santiago de Compostela.

Skalbmierz, 11 sierpnia 2013 rok

Ks. Marian Fatyga