Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, ze z przyczyn niezależnych od nas uległ zmianie termin akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego i zostanie ona przeprowadzona w dniach od 13 do 21 maja 2021 r.