Mędrcy ze Wschodu

Objawienie Pańskie jest jedną z pierwszych uroczystości, które uświęcił Kościół. Na Wschodzie jej ślady spotykamy już w III w. W trzech Magach widzi pierwotny Kościół siebie, świat pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata złożyć Mu pokłon.Dopiero od XVIII w. pojawiają się imiona trzech Magów. Są one zupełnie dowolne, niczym nie potwierdzone. Najprawdopodobniej byli oni astrologami, ludźmi bardzo pobożnymi i zamożnymi, może nawet naczelnikami plemion. Pochodzili z Persji, a przywiodła ich do Chrystusa cudowna gwiazda. Nie jest wykluczone, że otrzymali także nadprzyrodzone oświecenie. Byli poganami.Od XV w. zachował się zwyczaj poświęcenia złota i kadzidła, a od XVIII w. kredy. Do szopki wstawia się figury trzech króli.Trzej mędrcy składają Chrystusowi symboliczne dary: złoto, kadzidło, mirrę. W tych darach św. Ireneusz widział: w złocie znak królewskiej godności Dzieciątka, w kadzidle Jego Boskość, a mirra miała według niego symbolizować śmierć na krzyżu.Złoto zawsze fascynowało ludzi. Jest znakiem dobrobytu, bogactwa. Złoto zostaje oczyszczone przez ogień. Złoto złożone przed betlejemskim żłobem ukazuje Boską naturę małego Jezusa. Kadzidło, jego zapach znamy z naszych świątyń, choć czasem wypełnia również nasze domy. Snujące się w górę kadzidło jest obrazem naszej modlitwy, która wznosi się do Boga. Ma ona lekkość kadzidła. Kadzidło ma swój aromat, zapach i nim napełnia nasze życie. Kościoły oddychają tym zapachem. Kolejnym darem złożonym przez pielgrzymów ze Wschodu jest mirra. Dla starożytnych była rajską rośliną. Wszyscy tęsknimy za rajem. Mirra posiada moc uzdrawiającą, leczy rany. Ma posmak gorzki. Mirra ofiarowana Dziecięciu jest zapowiedzią Jego cierpienia, męki i śmierci. W polskiej tradycji w domach przygotowywano ciasto z migdałem. Kto zaś wyciągnął przysmak – zostawał „królem migdałowym”. Dzieci chodziły po domach z gwiazda, otrzymując od gospodyń słodkie rogale. Z trzech imion mędrców imię Kacper jest w Polsce najpopularniejsze, po dziś dzień chłopcy bardzo często otrzymują na chrzcie imię Kacper. Od kilku lat w Polsce pojawiła się piękna tradycja orszaku trzech króli. Mieszkańcy gromadzą się na rynkach naszych miast i stamtąd  procesji, w historycznych, biblijnych strojach, udają się do swoich świątyń na sprawowanie Eucharystii. Zachęcam dołączmy do takowych procesji i poczujmy się jak owi królowie, składając hołd małemu Dziecięciu.

Skalbmierz, 5 stycznia 2013 rok

Ks. Marian Fatyga