Mikroprojekt pn. „Inteligentny Dom w Inteligentnej Wiosce”

Gmina Pałecznica realizuje mikroprojekt pn. „Inteligentny Dom w Inteligentnej Wiosce” prowadzący do innowacji w zakresie Efektywności Ekologicznej i wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii. Projekt realizowany jest w ramach projektu parasolowego „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”, który realizowany jest w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Program Operacyjny PL04 pn. „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Celem głównym projektu jest: poprawa EE budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej oraz racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej Gminy Pałecznica poprzez instalację Systemu monitoringu poboru energii elektrycznej, wody i zarządzania nimi.

Mikroprojekt zakłada wymianę doświadczeń z partnerem norweskim, służącą poznaniu dobrych praktyk oraz implementacji technologii w zakresie EE stosowanej w gminie wiejskiej. Wymiana doświadczeń stanowi istotny wkład w realizację projektu ”Inteligentny dom w inteligentnej wiosce”, gdyż na jej podstawie możliwa będzie weryfikacja założeń oraz modyfikacja projektu uwzględniająca zastosowane przez Partnera norweskiego rozwiązania w tym obszarze. Ponadto Mikroprojekt zakłada opracowanie Studium wykonalności wraz z analizą finansową i ekonomiczną Systemu Monitoringu poboru mediów i zarządzania nimi.