Aktualności


Dzienny Dom Senior +

Jesteś mieszkańcem Gminy Pałecznica w wieku 60+, nieaktywną zawodowo, która ze względu na podeszły wiek oraz stan zdrowia oraz/lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego? SKORZYSTAJ Z POBYTU W PLACÓWCE „Dzienny Dom Senior+”

2023-09-21, 13:29

I Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Pałecznica

7 października o godzinie 9:00 na orliku obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pałecznicy zainaugurowany zostanie I Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Pałecznica dla dzieci z rocznika 2013 i młodszych. Wydarzenie jest organizowane przez Szkółkę Piłkarską z Pałecznicy. Rozgrywkom sportowym towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje m.in. quiz piłkarski oraz dmuchańce.

2023-09-18, 14:33

"Sadza płonie. Czad zabija. Żyj" - 4 edycja

Akcja "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj" organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy motywowana jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji. Tegoroczna edycja odbywa się pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego.

2023-09-14, 14:40

Kończy się czas na złożenie wniosku o przyznanie stypendium szkolnego

Przypominamy, iż w dniu 15.09.2023 r. upływa termin na składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 600 zł na osobę w rodzinie ucznia. Wnioski dostępne są do pobrania na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 19.

2023-09-13, 13:09

Odszedł zasłużony mieszkaniec Gminy Pałecznica

W dniu 9 sierpnia odszedł od nas na wieczny spoczynek wieloletni sołtys Łaszowa i Radny V kadencji Rady Gminy Pałecznica Ś.P. Mieczysław Baran.

2023-09-12, 13:44

Konkurs "POLSKIE SYMBOLE NARODOWE"

Serdecznie zapraszamy dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Pałecznica do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastyczno-poetyckim "Polskie symbole narodowe". Z szczegółami można zapoznać się na stronie internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach.

2023-09-06, 15:26

Przejdź do wszystkich aktualności

Warto zajrzeć


Filmy promocyjne


Logotypy UE, RP i Małopolski