Miłość silniejsza niż kolor skóry

21 marca to Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową. W porządku stworzenia, każdy człowiek zasługuje na szacunek ze względu na godność dziecka Bożego. W modlitwie na Anioł Pański Jan Paweł II mówił: „Rasizmowi trzeba przeciwstawiać kulturę wzajemnej akceptacji, uznając w każdym człowieku, mężczyźnie i kobiecie –  brata i siostrę, z którymi mamy wspólnie iść drogami solidarności i pokoju. Trzeba zatem podjąć ogromną pracę wychowywania do wartości, które podkreślają godność człowieka i bronią jego podstawowych praw”.

Różnorodność jest wpisana w całe dzieło stworzenia. Ludzie, którzy są ukoronowaniem stworzenia mają niepowtarzalne cechy, które pozwalają im w indywidualny, twórczy sposób oddziaływać na otaczającą rzeczywistość. Bóg kocha każdego z nas bez względu na kolor skóry, nasze słabości czy ponadprzeciętne uzdolnienia. Tymczasem ludzie  w swojej pysze, potrafią nienawidzić. Co jakiś czas słyszymy w mediach o incydentach związanych z agresją, przemocą i nienawiścią do osób o innym kolorze skór, wyznaniu i poglądach. Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową jest wyrazem naszej woli życia w miłości.

Jezus Chrystus w radykalny sposób sprzeciwiał się dyskryminacji. Stawał w obronie grzeszników. Jadał w domu celników, zadziwił słuchaczy przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie, przywrócił nadzieję nierządnicy i z krzyża przebaczył łotrowi. Swoim ziemskim życiem ukazał nam jak kochać i służyć. 

Odmienności rasowe, kulturowe, religijne i społeczne nie mogą być przyczyną uprzedzeń i prześladowań. Wręcz przeciwnie, stanowią zaproszenie do wzajemnego poznania i współpracy. Chrześcijanie powołani są do ewangelicznej aktywności, budowania zdrowych relacji między ludźmi różnych kultur i religii. Na drodze prowadzonej do zbawienia, trzeba nam dostrzec w napotkanym człowieku bliźniego. W innym przypadku skazujemy się na zagubienie. Miejmy zatem otwarte uszy i oczy, na ogromną różnorodność , która stanowi o pięknie mieszkańców naszej Ziemi.

Skalbmierz, 21 marca 2021 rok.

Ks. Marian Fatyga