„Młodzi ludzie sukcesu” – ostatnia szansa na dotację!

Jesteś młody i marzysz o własnej firmie? – Nie przegap okazji!
Projekt „Młodzi ludzie sukcesu” jest dla Ciebie!

Jeżeli:

– chcesz rozpocząć działalność gospodarczą,

– masz mniej niż 30 lat,

– jesteś osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo,

– mieszkasz lub uczysz się na terenie jednego z powiatów: bocheńskiego, miechowskiego, krakowskiego, myślenickiego lub proszowickiego,

– nie prowadziłeś działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy,

projekt „Młodzi ludzie sukcesu” jest dla Ciebie!

ZGŁOŚ SIĘ !

www.mlodziludziesukcesu.org.pl

telefon kontaktowy: +48 500 668 841

e-mail: biuro@mlodziludziesukcesu.org.pl

 

Termin składania wniosków o dotację: 17 – 20.12.2013r.

Projekt realizowany jest przez Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Partner projektu:  ICT CONNECT Sp. z o.o.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”

Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”