Modernizacja infrastruktury OSP Winiary – termomodernizacja budynku

wfosigw logotype - color

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Koszt kwalifikowany zadania: 83 700,00 zł
Kwota dotacji: 19 102,00 zł

Hasło: „Finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce „

185x278-F