Modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól: działka nr 138 w miejscowości Gruszów o długości 90 mb, w km 0+000 – 0+090, działka nr 544 w miejscowości Łaszów o długości 50 mb, w km 0+000 – 0+050, działka nr 228/2 w miejscowości Sudołek o długości 120 mb, w km 0+000 – 0+120