„Mozart znajduje melodię”

We wtorek, 1 kwietnia 2014 roku w Szkole Muzycznej w Pałecznicy odbyła się audycja uczniów klasy fortepianu połączona z miniinscenizacją opowiadania Stephena Constanzy „Mozart znajduje melodię”.

Program prezentowanych utworów W. A. Mozarta:

 

Eine kleine Nachtmusik (E. Wójcik i P. Zagórski)

Temat z Koncertu fortepianowego G-dur (Z. Gara)

Andante (W. Gaweł, P. Zagórski)

Z opery „Czarodziejski flet” (J. Bielawska)

Taniec niemiecki (A. Łakomy, P. Zagórski)

 

Rolę małego Mozarta odgrywała Zuzanna Gara z klasy I cyklu sześcioletniego.

 

Prezentowane utwory z okazji Roku Oskara Kolberga:

 

W murowanej piwnicy, opr. M. Grzebalska(Z. Gara)

Na Nowej Górze, opr. M. Grzebalska(Z. Gara)

Gdzieżeś ty bywał, opr. J. Garścia (J. Nowak, M. Gaweł)