Nabór do służby przygotowawczej – okazja!

Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w Narodowych Sił Rezerwowych oraz planowanych do utworzenia wojskach Obrony Terytorialnej.

Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy na ich wniosek złożony w WKU posiadający uregulowany  stosunek do służby wojskowej (bez odbytej służby wojskowej).

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
W KRAKOWIE


NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

S k o r z y s t a j   z  o k a z j i  !!!

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

  • niekarana za przestępstwo umyślne,
  • posiadająca obywatelstwo polskie,
  • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
  • wiek co najmniej osiemnastu lat,
  • wykształcenie co najmniej:

wyższe – w przypadku kształcenia na
potrzeby korpusu oficerów;

średnie – w przypadku kształcenia na
potrzeby korpusu podoficerów;

gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi dla żołnierza kształcącego się na:

  • oficera – do 6 miesięcy;
  • podoficera – do 5 miesięcy;
  • szeregowego – do 4 miesięcy.

W czasie szkolenia żołnierze służby przygotowawczej będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości zależnej od korpusu ( szkoleni na oficerów ok. 1740 zł, na podoficerów ok. 1160 zł i na szeregowych ok. 870 zł – brutto).

Szczegółowe informacje, dotyczące powołania do  służby wojskowej, można uzyskać dzwoniąc do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie, tel. : 261 13 48 03.

Strona internetowa WKU w Krakowie: www.krakow.wku.wp.mil.pl