Najwspanialszy prezent

Chęć sprawienia komuś radości poprzez wręczenie prezentu nieodłącznie kojarzy nam się z obchodzonym szóstego grudnia dniem św. Mikołaja. Zakupowy szał podsycany przez wszechobecne oferty handlowe, może jednak skutecznie przesłonić istotę tego pięknego zwyczaju. Zaprzęg reniferów ciągnących sanie z brzuchatym krasnalem zapewne oddziałuje nie tylko na dziecięcą wyobraźnię, ale nie przybliża nam historii wyjątkowego człowieka, który z oddaniem służył Bogu i ludziom.

Św.  Mikołaj, biskup, dobrze wiedział, co w życiu człowieka jest najcenniejsze, dlatego bez reszty poświęcił się służbie Bogu i ludziom. Św. biskup Mikołaj przyszedł na świat w II. poł. III wieku w położonym w Azji Mniejszej mieście Patara. Dane mu było dorastać w zamożnej rodzinie. Jednak to nie uciechy tego świata, ale pobożność stała się sensem życia chłopca. Był wrażliwy na potrzeby bliźnich, szczególnie tych ubogich i cierpiących. Jako człowiek dojrzały w bardzo konkretny sposób wspierał ich, dzieląc się sowim majątkiem. Bóg powołał go do służby biskupiej. Jego praca duszpasterska pośród mieszkańców Myry wymagał wiele odwagi. Dbając o czystość wiary i sprzeciwiając się pogańskim praktykom narażał się na prześladowania. Jednak nie były one w stanie umniejszyć jego religijnej gorliwości. Wieść o nim  oraz przeświadczenie o jego świętości bardzo szybko obiegły chrześcijański świat. Wiele lat po śmierci św. Mikołaja, jego imieniem nazywane budowane świątynie, przyzywając wstawiennictwa niezłomnego świadka Chrystusa.

Zachęcam, postarajmy się duchowo przeżyć ten piękny, adwentowy czas oczekiwania na Boże Narodzenie. To serce przepełnione wiarą i dobrocią, a nie umysł zawładnięty komercją przybliża nas do Boga i do drugie człowieka. Pozwólmy, by wszystkie świeczki adwentowego wieńca wypaliły się w czasie codziennych rorat. Pozwólmy, by pełne tęsknoty pieśni adwentowe nie zostały zagłuszone przez kolędy, które ludzie niecierpliwi i żądni zysku chcieliby nam podsuwać dbając  tylko o sprzedanie danego produktu. Niech świadectwo św. Mikołaja inspiruje nas do czynienia prawdziwego dobra. Współczesny świat naprawdę tego potrzebuje!

 

 

Skalbmierz, 6 grudnia 2015 rok

 

Ks. Marian Fatyga