Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa obchodzona jest w całej Polsce tłumnie i uroczyście. Rozpoczyna liturgię Wielkiego Tygodnia. Tego dnia w wielu parafiach organizowane są uroczyste procesje z wjazdem  Chrystusa na osiołku. Kolorowy pochód procesjonalnie ze śpiewem zmierza ku świątyni, gdzie będzie sprawowana Eucharystia i wykonana przez śpiewaków Męka Chrystusa. Procesja Niedzieli  Palmowej odwołuje się do biblijnego radosnego powitania w Jerozolimie Chrystusa jako Króla. Witający rzucali pod nogi palmy. Witali entuzjastyczne Chrystusa jako Króla, by wkrótce skazać Go na ukrzyżowanie.

Głównym atrybutem święta są palmy. Tradycyjnie palmy wielkanocne przygotowuje się z gałązek wierzby ,która w symbolice Kościoła jest znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Obok wierzby używano, także gałązek  malin i porzeczek. Ścinano je w Środę Popielcową i przechowywano  w naczyniu z wodą ,aby puściły pąki. Najczęściej spotyka się strome bukiety z gałązek wierzbowych z „kotkami”, bukszpanu i suszonych kwiatów, albo palmy wileńskie. Mają one kształt pałek różnej grubości i wielkości, a sporządza się je z ułożonych w misterne wzory zasuszonych kwiatów małych i większych. Niegdyś takie palmy występowały głównie na Wileńszczyźnie, a obecnie spotyka je się w całej Polsce. Poświęcona palma chroni ludzi, zwierzęta, domy, pola przed ogniem i wszelkim złem. Bazie z poświęconej palmy  zmieszane z ziarnem siewnym podłożone pod pierwszą zaoraną skibę zapewnią urodzaj. W Wielką Sobotę palmy są palone ,a popiół z nich jest używany w następnym roku ,kiedy w środę Popielcową ksiądz znaczy wiernym głowy popiołem.

Palmowe święto w wierzeniach ludu było ważnym prognostykiem na cały rok: „Pogody w Kwietne Niedziele wróżą urodzaju wiele”, „Gdy w Niedziele Kwietną słońce świeci będą pełne stodoły i sieci.” Poświęcone wiązki wierzbinowych witek długo zdobiły wejścia do domów, zatknięte w stodołach, stajniach czy pszczelich ulach, były gwarancją zdrowia, pomyślności i urodzaju.

W wielu parafiach organizowane są konkursy na największe i najpiękniejsze palmy, wielkość niektórych dochodzi do kilkunastu metrów, a przygotowania do ich tworzenia rozpoczynają się już na początku Wielkiego Postu.

Przemarsz w procesji palmowej jest wyznaniem wiary i znakiem solidarności z Chrystusem, który wjeżdża do Jerozolimy, aby oddać życie.

Skalbmierz, 9 kwietnia 2017 rok

Ks. Marian Fatyga