Niedziela Palmowa

W remizie OSP w Nadzowie w ramach projektu „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą : ośrodek wsparcia – klub samopomocy” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Pałecznica Muszelka, odbywają się cykliczne spotkania, który stanowią  platformę integracji międzypokoleniowej pomiędzy osobami starszymi a pokoleniem ludzi młodych.

Organizatorem i moderatorem spotkań jest p. Aleksandra Baczyńska. Zajęcia prowadzone są 3 razy w tygodniu od godziny 16.00. Seniorzy i młodzież spotykają się by wspólnie spędzać czas, wymieniać się doświadczeniami, integrować się.
W ramach realizowanej  tematyki grupa uczestników klubu przygotowywała palmę na Niedzielę Palmową oraz wykonywała stroiki świąteczne. Wykonana palma zaprezentowana została w Kościele św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy podczas niedzielnej Mszy św. Zaskoczony wielkością i pięknem palmy Ksiądz Proboszcz tutejszej parafii wyraził swoje uznanie i zadowolenie. Mamy nadzieję że w przyszłym roku takich palm będzie więcej.