Niedzielne pielgrzymowanie Małopolską Drogą św. Jakuba Etap V: Probołowice – Czarnocin – Skalbmierz – Pałecznica (25 km)

Niedzielne pielgrzymowanie Małopolską Drogą św. Jakuba
Etap V: Probołowice – Czarnocin – Skalbmierz – Pałecznica (25 km)

 

Grupa ponad 50 pielgrzymów z różnych części Polski wyruszy w niedzielę, 21 lipca 2013 r. na V etap niedzielnego pielgrzymowania Małopolską Drogą św. Jakuba. Pątnicy pokonają 25-kilometrowy odcinek Camino de Santiago z Probołowic do Pałecznicy. Pielgrzymowanie rozpocznie się od Mszy św. odprawionej o godz. 8:00 w kościele pw. św. Jakuba w Probołowicach. Po specjalnym błogosławieństwie pątnicy wyruszą szlakiem muszli św. Jakuba do Czarnocina i Skalbmierza, a następnie do kościoła św. Jakuba w Pałecznicy, gdzie nastąpi zakończenie pielgrzymki. W trakcie pielgrzymki caminowicze modlić się będą w intencji papieża Franciszka i jego pontyfikatu, a także Kościoła katolickiego w Polsce.

Pielgrzymka Drogą św. Jakuba wpisuje się w wezwanie papieża Franciszka, które skierował do całego świata w pierwszym publicznym przemówieniu zaraz po zakończeniu konklawe: „A teraz zacznijmy ten wspólny szlak biskupa i ludu, ten szlak Kościoła Rzymu, pierwszego w miłości wśród wszystkich Kościołów. Szlak braterstwa, miłości i wzajemnego zaufania. Módlmy się zawsze za siebie, jedni za drugich. Módlmy się za cały świat, by było wielkie braterstwo”.

Niedzielne pielgrzymowania Małopolską Drogą św. Jakuba jest inicjatywą Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych, a także parafii św. Jakuba i gmin przez które przebiega małopolski szlak Jakubowy. Patronat honorowy nad tą inicjatywą objęli ordynariusze trzech diecezji przez który przebiega szlak tj. krakowskiej, kieleckiej i sandomierskiej: ks. kard. Stanisław Dziwisz, ks. bp Kazimierz Ryczan i ks. bp Krzysztof Nitkiewicz.

Ostatni etap niedzielnego pielgrzymowania zostanie zakończony 20 października 2013 r. pod Oknem Papieskim w Krakowie. W tym dniu do Krakowa przybędą pielgrzymi, którzy od marca – raz w miesiącu – pielgrzymować będą innymi odcinkami Camino de Santiago w Polsce: Drogą św. Jakuba Via Regia, Warszawską Drogą św. JakubaBeskidzką Drogą św. Jakuba. Niedzielne pielgrzymowanie Małopolską Drogą św. Jakuba jest więc zasadniczą częścią Ogólnopolskiej Pielgrzymki Gwiaździstej Drogą św. Jakuba zakończonej w Krakowie.

Camino de Santiago – Droga św. Jakuba to jeden z najważniejszych, chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych. Istniejący od ponad 1000 lat szlak, na którym – jak pisał Johan Wolfgang von Goethe – rodziła się świadomość europejska, przebiega przez niemal całą Europę, kończąc się w katedrze w Santiago de Compostela przy grobie św. Jakuba Starszego Apostoła.

Małopolska Droga św. Jakuba jest jednym z 18 odcinków Camino de Santiago, której długość w Polsce wynosi już ponad 3500 km. Trasa Małopolskiej Drogi św. Jakuba nawiązuje do średniowiecznego traktu handlowego prowadzącego skrajem doliny Wisły od Sandomierza do Krakowa, a jej długość wynosi 206 km. Pierwszy odcinek Małopolskiej Drogi św. Jakuba w województwie małopolskim, prowadzący z Pałecznicy przez Więcławice Stare do Krakowa, otwarto w dniu 25 października 2008 roku w Więcławicach Starych. Odcinek szlaku w województwie świętokrzyskim z Sandomierza przez Kotuszów, Szczaworyż, Probołowice do Pałecznicy otwarto 23-25 lipca 2009 roku w Sandomierzu i w Kotuszowie. W ubiegłym roku szlakiem Małopolskiej Drogi św. Jakuba pielgrzymowało ponad 300 osób z różnych regionów Polski, w tym młodzież przygotowująca się do wyjazdu na XXVIII Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w 2013 r. w Rio de Janeiro.

Organizatorzy akcji mają nadzieję, że poprzez organizację niedzielnego pielgrzymowania Małopolską Drogą św. Jakuba przyczynią się do wzrostu kultu św. Jakuba w Małopolsce, a pielgrzymowanie to będzie także czasem owocnej ewangelizacji na Ziemi Sandomierskiej, Ponidziu i Ziemi Krakowskiej w Roku Wiary.

Serdecznie zapraszam i zachęcam do wybrania się na najpiękniejszą drogę świata – na Małopolskie Camino de Santiago i życzę wszystkim Buen Camino – Dobrej Drogi!

 

dr Franciszek Mróz
Prezes Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych

Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Wyjazd z Pałecznicy o godzinie 7.00 spod remizy OSP Pałecznica.

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Pałecznica „Muszelka”