NIEDZIELNE PIELGRZYMOWANIE MAŁOPOLSKĄ DROGĄ Św. JAKUBA W ROKU WIARY Etap VII: Niegardów – Więcławice Stare (21 km), 22 września 2013 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NIEDZIELNE PIELGRZYMOWANIE MAŁOPOLSKĄ DROGĄ Św. JAKUBA W ROKU WIARY .  Etap VII:  Niegardów – Więcławice Stare (21 km), w dniu 22 września 2013 r. Pielgrzymowanie rozpoczynamy po Mszy św. odprawionej w Kościele w Niegardowie o godzinie 7.45 . Udział w pielgrzymce jest dobrowolny. Każdy uczestnik bierze udział w wędrówce na własną odpowiedzialność. Zgłoszenia udziału prosimy kierować telefonicznie lub na adres e-mailowy: stowarzyszeniemuszelka@interia.pl do dnia 20 września do godziny 15.30 Szczegółowych informacji udziela: Pani Bożena Depta. Wyjazd z Pałecznicy o godzinie 7.00 spod remizy OSP.

Drogi Św. Jakuba Ap. przeznaczone są dla tych , którzy poszukują samotności i ciszy, by móc się modlić, przemyśleć swoje życie, odetchnąć od zabiegania, odkryć pierwotną spójność naszego kontynentu albo po prostu – zwiedzać ciekawe miejsca, poznać nowych ludzi czy zażyć ruchu. Przeżycie duchowe jest najważniejsze na tym szlaku. Nie jest to więc szlak turystyczny: jest to raczej szansa na „rekolekcje w drodze” na odkrycie siebie w otaczającym świecie. Każdy Pielgrzym wyruszający Małopolską Drogą św. Jakuba Ap. wyrusza od progu własnego domu do Santiago de Compostela: do miejsca , gdzie narody Europy od ponad tysiąca lat spotykają się przy grobie św. Jakuba , pierwszego męczennika z grona apostołów. Gdyby – z różnych przyczyn – Pielgrzym nie osiągnął tego widzialnego celu Santiago de Compostela z każdym krokiem przybliża się jednak do celu duchowego:

– spotkania z Tym, który nazwał się Drogą, Prawdą i Życiem
– odkrycia Go w każdej napotkanej osobie
– pokonywania barier kulturowych i językowych dla odnowienia wspólnych źródeł Europy
– wyrzeczenia się tego co zbędne poprzez trud i radość bycia w drodze
– powrót do pierwotnej harmonii przez ciszę i kontakt z naturą