Niedzielne Pielgrzymowanie

Bractwo Św. Jakuba w Więcławicach Starych , Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i  Promocji Gminy Pałecznica „MUSZELKA”  oraz Parafia pw. Św. Jakuba w Kotuszowie serdecznie zapraszają na NIEDZIELNE PIELGRZYMOWANIE MAŁOPOLSKĄ DROGĄ Św. JAKUBA  W ROKU WIARY . Organizatorzy zapewniają przejazd. Po spotkaniu pielgrzymi będą mieli zapewniony powrót autokarem do Pałecznicy.

Etap II: Klimontów – Kotuszów (38 km)           Przejście na  trasie: Smerdyna – Kotuszów (24 km)                  21 kwietnia 2013  r.

Pielgrzymowanie  rozpoczynamy po Mszy św. odprawionej o godz. 8:30  w podominikańskim  kościele pw. św. Jacka w Klimontowie.

Odjazd autokaru o  godz. 6.00 spod Remizy OSP Pałecznica

Udział w  pielgrzymce jest dobrowolny. Każdy uczestnik bierze udział w wędrówce na własną odpowiedzialność.

Zgłoszenia  udziału prosimy kierować telefonicznie  lub na adres  e-mailowy: stowarzyszeniemuszelka@interia.pl do dnia 18 kwietnia do godziny 15.30

Szczegółowych  informacji udziela:  Pani Bożena Depta lub Beata Sołek

Drogi Św. Jakuba Ap. przeznaczone są dla tych , którzy poszukują samotności i ciszy, by móc się modlić, przemyśleć swoje życie, odetchnąć od zabiegania, odkryć pierwotną spójność naszego kontynentu albo po prostu – zwiedzać ciekawe miejsca, poznać nowych ludzi czy zażyć ruchu. Przeżycie duchowe jest najważniejsze na tym szlaku. Nie jest to więc szlak turystyczny: jest to raczej szansa na „rekolekcje w drodze” na odkrycie siebie w otaczającym świecie. Każdy Pielgrzym wyruszający Małopolską Drogą św. Jakuba Ap.  wyrusza od progu własnego domu do Santiago de Compostela: do miejsca , gdzie narody Europy od ponad tysiąca lat spotykają się przy grobie św. Jakuba , pierwszego męczennika z grona apostołów. Gdyby – z różnych przyczyn – Pielgrzym nie osiągnął tego widzialnego celu Santiago de Compostela z każdym krokiem przybliża się jednak do celu duchowego:

– spotkania z Tym, który nazwał się Drogą, Prawdą i Życiem

– odkrycia Go w każdej napotkanej osobie

– pokonywania barier kulturowych i językowych dla odnowienia wspólnych źródeł Europy

– wyrzeczenia się tego co zbędne poprzez trud i radość bycia w drodze

– powrót do pierwotnej harmonii przez ciszę i kontakt z naturą