Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska dla mieszkańców oraz edukacja prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT PROSZOWICKI w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.

Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzimy również edukację prawną. Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o umieszczenie e-informatorów na stronach internetowych, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak aby informacja trafiła do możliwie największej liczby osób mieszkającej na terenie Powiatu. Informator dotyczy tematyki praw człowieka, a w tym konkretnym przypadku:

Podstawowe zasady zawierania umów cywilnoprawnych – https://www.sc.org.pl/app/files/2020/07/1.-e-informator-podstawowe-zasady-zawierania-umow-stowarzyszenie-sursum-corda.pdf

– Zadłuzenia mieszkaniowe – https://www.sc.org.pl/app/files/2020/07/2.-e-informator-zadluzenia-mieszkaniowe-stowarzyszenie-sursum-corda.pdf

Mamy przekonanie, że szczególnie w tym czasie dynamicznych zmian w prawie – wiele osób może mieć pytania i wątpliwości natury prawnej, w czym mogą być przydatni dostępni specjaliści. Pomoc świadczona jest w pełnym zakresie prawa, od połowy maja także w zakresie  prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku niezatrudniania w ciągu ostatniego roku innego pracownika.

Ponadto, przekazujemy linki do trzech filmików edukacyjnych z zakresu: mediacji, praw konsumenckich oraz cyberprzemocy, które także mogą zostać wykorzystane i opublikowane na Państwa serwisach.

ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU MEDICJI: https://www.youtube.com/watch?v=nLAL1BWFXac
ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU PRAW KONSUMENCKICH:
https://www.youtube.com/watch?v=WfJsm1EV6Vk
ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU CYBERPRZEMOCY:
https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIkSzczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu Proszowickiego-
https://bip.malopolska.pl/spproszowice,m,286818,nieodplatna-pomoc-prawna.html