Nowe Mundury Galowe dla członków OSP w Klimontowie

pobrane

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt współfinansowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013

„ Kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów w ProKoPaRze poprzez zakup mundurów galowych dla członków OSP w Klimontowie  ”

Dzięki pozyskaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie małych projektów, Ochotnicza Straż Pożarna w Pałecznicy zrealizowała mały projekt pn. „ Kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów w ProKoPaRze poprzez zakup mundurów galowych dla członków OSP w Klimontowie ”

W wyniku realizacji projektu Ochotnicza Straż Pożarna została doposażona w 50 kompletów mundurów galowych, który składa się z kurtki strażackiej ze spodniami z gabardyny w kolorze ciemny granat, białej koszuli z krótkim rękawem, butów strażackich, czapki rogatywki, krawatu oraz sznurów galowych.  Zakupione mundury będą wykorzystywane podczas lokalnych tradycyjnych uroczystości przez kolejne 7 lat. Dzięki zakupionym mundurom druhowie będą licznie i godnie uczestniczyć w podtrzymujących lokalne obrzędy i zwyczaje pielgrzymkach (do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, do Częstochowy, do Hebdowa, do Limanowej, do Ludźmierza, szlakiem św. Jakuba), w adoracji grobu Pańskiego w Wielkanoc, w procesjach Bożego Ciała i odpustach parafialnych (imprezach których obchodzenie jest wieloletnią tradycją), obchodach Dnia Strażaka ( strażacy  organizują w tym dniu imprezę integracyjną dla mieszkańców działania LGD), zawodach sportowo-pożarniczych na terenie działania LGD, dożynkach gminnych i powiatowych (dożynki, podczas których jest wybierany najładniejszy wieniec upleciony przez mieszkańców poszczególnych miejscowości, występują zespoły folklorystyczne, śpiewane są przyśpiewki ), w obchodach świąt państwowych (Święto Konstytucji 3 Maja, Święto Niepodległości, 11 Listopada, Bitwy pod Proszowicami, która miała miejsce 7 września 1939 roku), spotkaniach opłatkowych, imprezach lokalnych. Wyżej wymienione uroczystości pozwalają na zachowanie lokalnych zwyczajów i tradycji, zmobilizują mieszkańców LGD do aktywnego uczestnictwa w obchodach oraz imprezach.

Projekt ten jest odpowiedzią na zanikającą, szczególnie drastycznie, w ostatnich latach, tradycję i kulturę lokalną. Jest to bardzo poważny problem, gdyż brak aktywności społecznej, brak znajomości swoich korzeni, a wreszcie brak przywiązania do miejsca, w którym się wychowuje i żyje, warunkuje niezintegrowanym społeczeństwem, co w dalszym etapie skutkuje brakiem porozumienia międzypokoleniowego, brakiem rozwoju duchowego mieszkańców, a także masowymi migracjami z mniejszych miejscowości do miast lub za granicę. Dlatego właśnie celem naszego projektu jest uatrakcyjnienie istniejącej na terenie objętym projektem ostatniej kolebki kultury i tradycji lokalnej, czyli Ochotniczej Straży Pożarnej.

Projekt został dofinansowany w wysokości 30 700,80 zł w ramach PROW, a całkowita wartość projektu wyniosła 38 375,86 zł. 80% kosztów operacji zostało sfinansowanych ze środków europejskich, pozostała cześć zaś ze środków pochodzących z działalności statusowej OSP (składki członkowskie, darowizny).