Demografia

MIEJSCOWOŚĆ

<18

DOROŚLI

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

RAZEM

BOLÓW

16

62

37

41

78

CZUSZÓW

123

483

300

306

606

GRUSZÓW

54

226

136

144

280

IBRAMOWICE

37

149

91

95

186

LELOWICE    KOLONIA

43

155

104

94

198

ŁASZÓW

26

83

54

55

109

NADZÓW

102

340

216

226

442

NIEZWOJOWICE

39

127

84

82

166

PAŁECZNICA

120

438

300

258

558

PAMIĘCICE

36

230

135

131

266

PIECZONOGI

49

174

117

106

223

SOLCZA

24

81

48

57

105

SUDOŁEK

43

137

91

89

180

WINIARY

75

223

150

148

298

RAZEM

787

2908

1863

1832

3695

Stan na dzień 03.09.2010.