Położenie

Gmina Pałecznica położona jest w północno-wschodniej części województwa małopolskiego w odległości 43 km na północ od Krakowa. Geograficznie zajmuje część mezoregionu Wyżyna Miechowska i mezoregionu Płaskowyż Proszowicki (makroregion Niecka Nidziańska).

„>google maps widget html