Sołectwa

Sołtys Wsi Gruszów
Barbara Nowakowska  


Sołtys Wsi Ibramowice
Czesław Zawada


Sołtys Wsi Lelowice – Kolonia
Monika Sroga


  

Sołtys Wsi Niezwojowice
Krzysztof Czapla


Sołtys Wsi Bolów

Henryk Grądek


Sołtys Wsi Czuszów
Wioleta Wypych


Sołtys Wsi Sudołek
Leszek Wawrzeń


Sołtys Wsi Łaszów
Ewa Bil-Kot


Sołtys Wsi Pieczonogi
Piotr Wleciał


Sołtys Wsi Solcza
Agnieszka Kula


Sołtys Wsi Pamięcice
Halina Chodór


Sołtys Wsi Winiary
Agata Forma


Sołtys Wsi Pałecznica
Krzysztof Sokół


Sołtys Wsi Nadzów

Józef Kwiecień