Objawienie Pańskie – Święto Trzech Króli

Święto ma uczcić ukazanie się Boga człowiekowi. Przez stulecia wokół 6 stycznia narosło wiele symboli i zwyczajów. Choć jest obchodzone od IV wieku, czyli około 300 lat po wydarzeniu, o którym mówi, to dopiero na przełomie XV i XVI w. wierni zaczęli święcić w kościołach złoto i kadzidło. Poświęcanym kadzidłem, którym była żywica z jałowca, okadzano domy i obejście, co miało znaczenie symbolicznego zabezpieczenia go przed chorobami i nieszczęściami. W tym samym celu poświęconym złotem dotykano całej szyi. Dziś wierni uczestniczą w ulicznych orszakach Trzech Króli, czyli jasełkach opartych na historii Trzech Mędrców.