Obowiązek rejestracji działalności rolniczej w państwowej inspekcji sanitarnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach informuje, że istnieje obowiązek rejestracji działalności rolniczej polegającej na produkcji oraz wprowadzaniu żywności do obrotu.
Aby uzyskać wpis do Rejestru, należy wypełnić i dostarczyć do siedziby PSSE w Proszowicach ul. Grzymały- Siedleckiego 2, właściwy druk (dostępny na stronie internetowej psseproszowice.wsse.krakow.pl lub w siedzibie PSSE w Proszowicach). Konieczne jest podanie numeru gospodarstwa rolnego nadanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rejestracja jest bezpłatna.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rejestracji działalności rolniczej można uzyskać poprzez kontakt pod numerami telefonów: 12 386 13 20 lub 12 386 00 15.

plakaty_ze_zmianami2_sane[1]