Obwieszczenie

Obwieszczenie dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY

obwieszczenie_PLAY