Odnowić życie w czasie Adwentu

Woda jest czymś zadziwiająco prostym. Wystarczy wodór i tlen w proporcji dwa do jednego. A przecież pomimo całej swojej prostoty i chociaż przyjmujemy ją jako coś oczywistego, woda jest niezbędnym składnikiem każdego żywego organizmu. Nie dziwmy się, że Jezus posłużył się obrazem wody zwyczajnej, powszechnie występującej substancji, by opisać Ducha Świętego, który jest nadzwyczajny i tajemniczy. Podobnie jak kubek wody odświeża i gasi pragnienie, tak Duch Święty odnawia nasze siły i zaspokaja najgłębsze pragnienia. Nie musimy dokładnie rozumieć w jaki sposób działa w nas Duch Święty, tak samo jak nie musimy wiedzieć w jaki dokładnie sposób krąży w naszym organizmie woda. Jedyne, co możemy uczynić to przyjść do Jezusa i „pić wodę żywą”, którą On nam daje. Wówczas odczujemy, jak w naszym wnętrzu tryskają zdroje Ducha Świętego, a przez nas przelewają się na całe nasze otoczenie. Wszystkiego tego możemy doświadczać w tym świętym czasie Adwentu. Prorokiem Adwentu jest św. Jan Chrzciciel, który nawołuje do nawrócenia i czuwania. Czuwajcie, znaczy tyle co uwaga. To proste słowo ma moc natychmiastowego postawienia nas na nogi. Ewangelie nie ostrzegają nas przed żadnym nadciągającym niebezpieczeństwem, ale zachęcają nas do pewnego rodzaju czujności. Bądźmy czujni, by nie przeoczyć niespodzianek, jakie przygotował nam Jezus na tegoroczny Adwent. W czasie, kiedy my szykujemy podarunku gwiazdkowe dla naszych bliskich, Jezus pragnie obsypywać nas swymi darami.

Święty Jan Paweł II mówił: „Adwent jest szczególnym czasem Kościoła. Nazywa się czasem poważnym i winien być czasem czuwania i badania naszych myśli, uczuć, pragnień i czynów”.

 

Skalbmierz, 14 grudnia 2014 rok         Ks. Marian Fatyga