Oferta Organizacji pozarządowej z realizacji zadania publicznego – upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej i siatkówki wśród mieszkańców Gminy Pałecznica

Oferta Strażacki Klub Sportowy Iskra