OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Gmina Pałecznica zleci wykonanie usługi cateringowej w dniach;
14.03.2017 r. oraz 17.03.2017 r. realizowanej w ramach projektu
pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pałecznica
na lata 2016-2020”.

Usługa cateringowa dla 160 osób;
Miejsce: Gminne Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica

Oferty należy składać  osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pałecznica pok. nr 8 lub mailowo na adres urzad@palecznica.pl

 

Koordynator Projektu
Karolina Wądek