Ogłoszenie

Wójt Gminy Pałecznica informuje, że od dnia 26.07.2017r. do dnia 31.07.2017r. ogłasza otwarty nabór wniosków o udzielanie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych 

i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Pałecznica  w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.
O kolejności przyznania dofinansowania decyduje data złożenia wniosku.

Regulamin dofinansowania oraz wnioski do pobrania dostępne są na stronie internetowej

Urzędu Gminy Pałecznica

lub bezpośrednio w urzędzie – pokój nr 8

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Pałecznica. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu
41 38 48 037

 

Regulamin    DO POBRANIA

WNIOSEK o udzielenie dotacji –DO POBRANIA