OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

Gmina Pałecznica zleci wykonanie usługi: Założenie i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pałecznica na lata 2016-2020”.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pałecznica pok. nr 8 lub mailowo: urzad@palecznica.pl.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 41 384 80 37 w. 14

 

Koordynator Projektu
Edyta Gawlik

111