OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Pałecznicy

https://bip.malopolska.pl/ugpalecznica,a,1436047,ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-dyrektora-szkoly-muzycznej-i-stopnia-w-palecznicy.html