OGŁOSZENIE

2222Gmina Pałecznica zleci wykonanie usługi cateringowej w dniach;
15.12.2016 r. oraz 19.12.2016 r. realizowanej w ramach projektu
pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pałecznica
na lata 2016-2020”.

Usługa cateringowa dla 60 osób;
Miejsce: Gminne Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica

Oferty należy składać  osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pałecznica pok. nr 8 lub mailowo na adres urzad@palecznica.pl

 

Koordynator Projektu
Karolina Wądek