Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny  (KDR)

 

W Gminie Pałecznica sprawy związane z wydawaniem Karty będzie prowadził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny skierowana jest do rodzin  zamieszkałych na terenie gminy Pałecznica , mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, niezależnie od sytuacji materialnej.

KDR przewiduje system zniżek dla rodzin, zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

——–>Więcej informacji<——–

POBIERZ WNIOSEK