Ostrzeżenie meteorologiczne

WB-I.6331.3.45.2018_ostrzeżenie nr 43-1