Ogłoszenie o sprzedaży końcowej

Wójt gminy Pałecznica informuje, że w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych od dnia 8 maja 2023 roku rozpoczyna sprzedaż końcową.


Ogłoszenie o sprzedaży końcowej paliwa stałego

Wójt gminy Pałecznica informuje, że w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych od dnia 8 maja 2023 roku rozpoczyna sprzedaż końcową.

Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży:

Ekogroszek karlik – piast–ziemowit, ruch ziemowit (wola)  – 23,12 ton

Kostka – piast-ziemowit, ruch piast  – 56,86  ton

Orzech – 57,18 ton

Cena – 1950,00 zł/tonę

Termin składania wniosków od dnia 8 maja do dnia 30 czerwca 2023 lub do wyczerpania asortymentu. Sprzedaż paliwa może odbywać się najpóźniej do dnia 31 lipca 2023 roku.

! Wnioski o zakup złożone do końca kwietnia 2023 roku pozostają bez rozpatrzenia.

! Wnioski o zakup paliwa stałego złożone od dnia 8 maja 2023 rozpatrywane są przez gminę w kolejności przyjęcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.! Uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, może dokonać zakupu paliwa stałego w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową, na podstawie zaświadczenia wystawionego przez wójta/burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Pompy – dofinansowanie

Gmina Pałecznica ogłasza nabór na wymianę starych kotłów węglowych na pompy ciepła centralnego ogrzewania w ramach projektu „Redukcja emisji CO2 w Gminie Pałecznica poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Podziałania 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji -Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020″

Warunkiem koniecznym udziału w projekcie jest termomodernizacja budynku.

Działanie obejmuje demontaż i utylizację starego pieca i montaż na jego miejsce pompy ciepła centralnego ogrzewania.

Dofinansowanie do pompy ciepła wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania może wynosić maksymalnie do 14 000,00 zł.

Więcej informacji pod numerem tel. (41) 38 48 037 wew. 33
Osoba do kontaktu: Magdalena Kopeć 

Dzień otwarty

Fundacja „Słowo”

Gabaryty

Gmina Pałecznica przypomina, że w dniach 11, 12, 13 i 14 kwietnia z terenu nieruchomości odbierane będą odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony od samochodów osobowych.

RODZAJ ODPADUREJON I Gruszów, Ibramowice , Sudołek  REJON II Pieczonogi , CzuszówREJON III Bolów, Łaszów, Solcza, Niezwojowice, Winiary, NadzówREJON IV Pałecznica, Pamięcice, Lelowice Kolonia
Odpady Wielkogabarytowe11121314
Kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny11111313

Odpady wielkogabarytowe to: meble, meble ogrodowe, duże zabawki.

Elektroodpady: sprzęt RTV, duże AGD (pralki, lodówki), małe AGD (żelazka, odkurzacze), drukarki komputerowe, monitory komputerowe itp. (tylko w całości, nierozmontowane)

Opony od samochodów osobowych (prosimy o niewystawianie opon od samochodów dostawczych, ciężarowych i ciągników rolniczych – nie zostaną odebrane.)

Zaproszenie

Gospodarka nawozowa a ochrona wód – szkolenie dla rolników i mieszkańców wsi