Pałecznica w Brukseli

W siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli, dnia 20 marca 2014 roku, przedstawiciel Gminy Pałecznica – mgr inż. Marcin Gaweł, wziął udział w sympozjum, które zakończyło realizację projektu GREEN TWINNING.
Projekt ten miał charakter międzynarodowy. Realizowany  przez konsorcjum 10 partnerów z Grecji, Bułgarii, Polski, Rumunii, Słowenii i Hiszpanii, a jego beneficjentami były gminy: Kościerzyna, Jarocin, Lublin, Lubin, Pałecznicę, Piaseczno i Śrem.

Na spotkaniu, w którym wziął udział Wójt Gminy Pałecznica, omówiono tematy  związane z zielonymi partnerstwami miast, zrównoważone planowanie energetyczne w małych gminach, dobre praktyki w zakresie opracowania SEAP-ów. Poszczególne miasta przedstawiły swoją sytuację energetyczną i udział w działalności pro-energetycznej.
Wspólnie zaprezentowano planowane i realizowane projekty energetyczne. Konferencja zakończyła się wspólną debatą na temat wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego, w której wzięli udział przedstawiciele instytucji europejskich, w tym Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, a także przedstawiciel Biura „Porozumienia Burmistrzów”.