Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego