Piękno Ponidzia

Przed nami miesiąc lipiec. Kwitną wszystkie krzewy i drzewa. W ogrodach pojawiają się kwiaty: aksamitki, goździki, nasturcje, lwie paszcze. Kończą się truskawki, ale dojrzewają maliny, porzeczki, czereśnie.

W kościołach tak mało mówi się o przyrodzie, a przecież całe jej piękno jest wyrazem miłości Boga. Cała przyroda została powierzona człowiekowi. My ludzie, jesteśmy odpowiedzialni za całą naszą planetę, by kolejne pokolenia potrafiły korzystać z tego daru stworzenia.

Św. Franciszek, który jest patronem chrześcijańskich ruchów ekologicznych wzywa nas do zachwytu i odpowiedzialności za otaczający świat.

Lipiec to czas wakacji, poznawania piękna Boga w otaczającej nas naturze. Dlatego zachęcam do otwarcia oczu i serca w miesiącu lipcu na: cud ziół, cud źródeł, cud kwitnącego lipca. Przyroda może być także tematem adoracji ukrytego w niej Pana Boga. Zachwyćmy się otaczającym nas światem, jego kolorem, dźwiękiem, zapachem.

Szczególnie Ponidzie, kraina naszej małej ojczyzny, wzywa do jej poznania. Wybierzmy się na Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej, gdzie możemy zobaczyć wspaniałe drewniane kościoły w Busku-Zdroju, Chotelku, Stradowie, Topoli, Cudzynowicach. Pozwólcie, że kilka zdań o urokliwym kościele pw. Wszystkich Świętych  w Cydzynowicach przy trasie Skalbmierz-Kazimierza Wielka. Kościół stoi w środku wsi. Parafia w Cudzynowicach pojawiła się dokumentach w roku 1326. Kościół jest orientowany. Składa się z kwadratowego korpusu nawowego. Do najcenniejszych elementów wyposażenia należy gotycki krucyfiks i rokokowe ołtarze. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz, przedstawiający scenę ukrzyżowania – autorstwo przypisuje się Antoniemu Smuglewiczowi. Obrazowi towarzyszą rzeźbione figury świętych Piotra i Pawła. Obok kościoła znajduje się drewniana dzwonnica, którą nakrywa gontowy dach, zwieńczony ośmioboczną latarnią z kopułami. Warto w te letnie dni zatrzymać się na chwilę refleksji w tym przepięknym kościółku. Drewniane kościoły i kapliczki ukazują miłość do Boga wyrażoną w przepięknych budowlach sakralnych.

„Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie” to powiedzenie niech nas zmobilizuje do wakacyjnych wędrówek i poznawania piękna naszego Ponidzia. Warto wybrać się ciuchcią z Jędrzejowa  do miejscowości Wygoda , nad rzekę Nidę w Motkowicach  , nad piękny zbiornik w Skalbmierzu. Wędrować,  wędrować …

 

Skalbmierz, 3 lipca 2016 rok

Ks. Marian Fatyga