Pierwszy krok w Internet…

W Bibliotece Gminnej  w Pałecznicy rozpoczęły się bezpłatne szkolenia dla osób 40+. Dotyczą one nabywania  umiejętności  korzystania z komputera i Internetu. Kurs odbywa się pod hasłem „Pierwszy krok w Internet” i jest organizowany w ramach programu „Polska Cyfrowa Równych Szans”.

Osoby biorące udział są podzielone na trzy grupy, każda z nich ma swoje spotkania w wyznaczonych dniach. Szkolenia prowadzą wolontariusze oraz stażystka biblioteki. Dzięki temu przedsięwzięciu osoby w średnim wieku  będą w przyszłości umiały posługiwać się komputerem i korzystać z Internetu. Program odbędzie się dzięki sprzętowi, którego zakup  dofinansowano w ramach Małopolskiego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  Nad organizacją i realizacją powyższych inicjatyw czuwa Wójt  Gminy Pałecznica – Marcin Gaweł.

 

Dagmara Zawartka
Uczennica klasy II Gimnazjum w Pałecznicy