Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, że w dniu 09.09.2023 r. odszedł od nas na wieczny spoczynek

Ś. P.

MIECZYSŁAW BARAN

Wieloletni sołtys Łaszowa oraz Radny V kadencji Rady Gminy Pałecznica

Wyrazy szczerego współczucia

Rodzinie i Bliskim

składają Wójt Gminy Pałecznica Marcin Gaweł, Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica Adam Baran,
Radni i sołtysi Gminy Pałecznica oraz pracownicy Urzędu Gminy Pałecznica