W związku z odbywającymi się w najbliższą niedzielę (15 paździenrika 2023 r.) wyborami parlamentarnymi, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w celu zaktywizowania mieszkańców gmin do 20 tysięcy mieszkańców wprowadziło bonusy frekwencyjne.

Każda gmina, w której frekwencja przekroczy 60% otrzyma: 

250 tys. zł z przeznaczeniem na działalność KGW i orkiestr dętych,

250 tys. zł z przeznaczeniem na lokalne kluby sportowe,

Dodatkowo gmina, która osiągnię największą frekwencję w powiecie otrzyma milion złotych z budżetu obywatelskiego na dowolny cel oraz w ramach akcji "Bitwa o remizy 2023" milion złotych dla OSP z przeznaczniem na remizy m.in. modernizację budynku, wymianę źródeł ciepła lub zakup sprzętu pożarniczego.

Galeria zdjęć