Celem niniejszej ankiety jest poznanie nawyków dotyczących zużycia energii i czynników mających na nie wpływ wśród mieszkańców Gminy Pałecznica w wieku powyżej 18 lat. Ankieta zawiera pytania dotyczące codziennych dojazdów do pracy, stylu życia, zużycia energii i zasobów oraz chęci podejmowania działań w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane przy opracowywaniu strategii klimatyczno-energetycznej dla gminy Pałecznica. Ankieta jest anonimowa, a odpowiedzi zostaną opublikowane wyłącznie w formie zbiorczej. Więcej informacji na temat projektu CommitClimate znajdą Państwo na stronie internetowej projektu

ANKIETA ONLINE

W załączniku ankieta w wersji Word do wydrukowania. Jeśli ktoś zdecyduje się na wypełnienie ankiety w formie papierowej prosimy o dostarczenie jej do Urzędu Gminy Pałecznica.