Od dzisiaj do 14 czerwca można głosować w ramach Budżetu Obywatelskiego województwa małopolskiego 2024 w zakresie, którego mogą Państwo wesprzeć projekt „Piłka nożna w Gminie Pałecznica”, w ramach, którego zaplanowano organizację bezpłatnych profesjonalnych treningów piłkarskich dla dzieci w roku 2025.  Swój głos można oddać papierowo, lub online po wejściu w niniejszy link:

https://malopolska.budzet-obywatelski.eu/glosowanie

Głosując online przechodzą Państwo przez 3 kroki:

Krok 1: podanie imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu e-mail, powiatu zamieszkania oraz zaakceptowanie zgód RODO i  Regulaminu.

Krok 2: wybór zadania ogólnowojewódzkiego oraz regionalnego (można zagłosować na obydwa), na które Państwo głosują. WŚRÓD ZADAŃ REGIONALNYCH PROSIMY O ODNALEZIENIE ZADANIA O KODZIE TAR 25 i oddanie nie niego swojego głosu. Jeśli chodzi o zadania ogólnowojewódzkie, to na stronie znajduje się opis każdego z nich, dlatego zachęcamy również do wsparcia, którejś z inicjatyw, które Państwa zainteresują, gdyż zadania te nie konkurują z „Piłką nożną w Gminie Pałecznica”

Krok 3: Podanie swojego numeru telefonu, na który zostanie przysłany kod weryfikujący, po którego wpisaniu Państwa głos zostanie oddany.