Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z posesji gminy Pałecznica w miesiącu lipcu.