Na podstawie Zarządzenia nr 3/2024 Wójta Gminy Pałecznica z dnia 31 stycznia 2024 r. (treść zarządzenia w załączniku) informuje się mieszkańców Gminy Pałecznica o zwołaniu zebrań wiejskich celem wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Zebrania odbędą się:

- w Sudołku – 12 lutego (poniedziałek) o godz. 18:00 w budynku Domu Ludowego w Sudołku,

- w Bolowie - 13 lutego (wtorek) o godz. 18:00 w budynku Remizy OSP Bolów,

- w Niezwojowicach – 14 lutego (środa) o godz. 18:00 w budynku Domu Ludowego w Niezwojowicach,

- w Lelowicach-Kolonii – 15 lutego (czwartek) o godz. 18:00 w budynku Domu Ludowego w Lelowicach-Kolonii,

- w Czuszowie – 16 lutego (piątek) o godz. 18:00 w budynku przedszkola w Czuszowie,

- w Nadzowie – 19 lutego (poniedziałek) o godz. 18:00 w budynku Remizy OSP Nadzów,

- w Pamięcicach – 20 lutego (wtorek) o godz. 18:00 w budynku Remizy OSP Pamięcice,

- w Solczy – 21 lutego (środa) o godz. 18:00 w budynku Domu Ludowego w Solczy,

- w Ibramowicach – 22 lutego (czwartek) o godz. 18:00 w budynku Domu Ludowego w Ibramowicach,

- w Gruszowie – 23 lutego (piątek) o godz. 18:00 w budynku Remizy OSP Gruszów,

- w Pieczonogach – 26 lutego (poniedziałek) o godz. 18:00 w budynku Remizy OSP Pieczonogi,

- w Winiarach – 27 lutego (wtorek) o godz. 18:00 w budynku Remizy OSP Winiary,

- w Pałecznicy – 28 lutego (środa) o godz. 18:00 w budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica,

- w Łaszowie – 29 lutego (czwartek) o godz. 18:00 w budynku Remizy OSP Bolów.