Szanowni Mieszkańcy,

Przypominamy, iż w dniu 15.09.2023 r. upływa termin na składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 600 zł na osobę w rodzinie ucznia. Wnioski dostępne są do pobrania na stronie internetowej http://www.palecznica.pl/pl/aktualnosc/wniosek-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-1 oraz w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 19.

Osoba do kontaktu Pani Katarzyna Łakoma.