Drodzy Pracodawcy,

Przypominamy, iż Waszym obowiązkiem jest niezwłoczne poinformowanie Wójta Gminy Pałecznica o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem zamieszkującym teren Gminy Pałecznica poprzez złożenie zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego oraz dołączenia do zawiadomienia kopii umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego - potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Prosimy wszystkich pracodawców o weryfikację czy złożyli zawiadomienia do Wójta Gminy Pałecznica oraz o pilne uzupełnienie ich, ponieważ konsekwencją nie złożenia takiego zawiadomienia będzie brak możliwości dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika po zakończonym okresie kształcenia. Załącznik dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Pałecznica pod linkiem

https://www.palecznica.pl/pl/artykul/dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-pracodawcom%2C-ktorzy-zawarli-z-mlodocianymi-pracownikami-umowe-o-prace-w-celu-przygotowania-zawodowego