8 lutego w Gminnym Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica odbędzie się szkolenie dla rolników organizowane przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Proszowicach.