Wójt Gminy Pałecznica informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 lutego 2024 r do 29 lutego 2024 r. złożyć w Urzędzie Gminy Pałecznica odpowiedni wniosek, do którego muszą być załączone faktury VAT stanowiące poświadczenie zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Limity zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r.:

160,60 zł x ilość ha użytków rolnych (110 l x 1,46 zł do 1 ha),

58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła,

58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec,

58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych kóz,

58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych koni,

5,84 zł x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych świń.

Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2023, poz. 1948 z późn. zm.) posiadacz zwierząt może wystąpić do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wnioskiem o wydanie informacji o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych wyżej wymienionych zwierząt na potrzeby złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Pieniądze wypłacone zostaną w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

Drugi termin składania wniosków za 2024 r., przypada na 1-31 sierpnia 2024 r.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Pałecznica, ul. Św. Jakuba 11 (pokój nr 27) lub telefoniczne pod numerem 41 38 48 037 wew. 14.