Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000 zł.

Dodatek ten wypłacany jest na wszystkie dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego, jeżeli wniosek o ten dodatek złożony jest w ciągu roku od urodzenia dziecka, a decyzja wydawana jest po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.
Jednocześnie nadal istnieje obowiązek niezwłocznego powiadamiania organu realizującego świadczenia rodzinne o wystąpieniu zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.