Informacja Wójta Gminy Pałecznica dotycząca wykonania budżetu gminy